Skip navigation

สอ.มจธ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ

11/08/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
สอ.มจธ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์ยุคใหม่เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ที่เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการสหกรณ์ในยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป


เมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ