Skip navigation

โครงการอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 6

10/10/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
โครงการอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 6

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 6 หัวข้อ การทำวุ้น ให้กับสมาชิก เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 โดยมี โดยมีคุณณัฐชานันท์ อมรพงศ์รักษา จากร้านขนมดังย่านสุขุมวิท เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในวิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือทำรับประทานในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่าย ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 คน

ท่านสามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

หรือ facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ