Skip navigation

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

08/19/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ สอ.มจธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนโครงงานศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ดำเนินการในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร จำนวน 416,000 บาท โดยมี ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เป็นผู้แทนรับมอบ ตามที่ สวท. ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการพัฒนาระบบการผลิต ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ