Skip navigation

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมบรรยายในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

08/20/2013 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมบรรยายในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

รศ.จำรูญ ตันติพิศาลกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ