Skip navigation

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มจธ. และใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการเเละผู้ตรวจสอบกิจการ

02/17/2023 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

Annual-meeting

step-meeting

ขอเชิญสมาชิก (สามัญ) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มจธ. และใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการเเละผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

1. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการเเละผู้ตรวจสอบกิจการ เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ ลานแดง

2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มจธ. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์

3. เอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและรายการโอนเงินสมนาคุณ (500.- บาท) ในบัญชีของท่าน ได้ตั้งเเต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเองผ่าน "ระบบข้อมูลสมาชิก" บนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น สอ.มจธ.

  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-470-8298 และ 8299

  และ Line ID : @coopkmutt หรือกดเพื่อเพิ่มเพื่อนที่นี่ เพิ่มเพื่อน


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ