Skip navigation

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

09/10/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/47 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้กำหนดทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ แล้วจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังประกาศที่แนบมาด้วยนี้

**ขอความกรุณาสมาชิกอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

 • ลิ้งค์ Google form สำหรับส่งเอกสารขอรับทุน
  คลิกที่นี่เพื่อส่งเอกสารขอรับทุนฯ

 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line@ : @coopkmutt เพิ่มเพื่อน

  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทำการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


  ติดต่อเรา

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
  126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

  Hot Links

  เว็บไซต์แนะนำ