Skip navigation

ภาพบรรยากาศงานบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2563

10/26/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
ภาพบรรยากาศงานบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศงานบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. เรื่อง "อาหาร...ต้านโควิด" โดย อ.ดร. สง่า ดามาพงษ์

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สอ.มจธ. ได้จัดงานบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2563 เรื่อง "อาหาร...ต้านโควิด" โดย อ.ดร. สง่า ดามาพงษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องสนั่น สุมิตร (AD-909) ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.บุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้า รองประธานกรรมการ สอ.มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ การงานบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและมีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ให้กับสมาชิก


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ