Skip navigation

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม โครงการ “สะพายกล้อง...ท่องลพบุรี” ประจำปี 2562

09/26/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม โครงการ “สะพายกล้อง...ท่องลพบุรี” ประจำปี 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด กำหนดจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2562 ขึ้น ในโครงการ “สะพายกล้อง...ท่องลพบุรี” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. Workshop#1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Basic Photography วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ : สำนักงานสหกรณ์ ฯ ชั้น 2 Learning Garden มจธ.

2. Workshop#2 การถ่ายภาพใน Concept : Landscape & Travelling วันที่ : วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ : จังหวัดลพบุรี

---------------ปิดรับสมัครแล้ว----------------

**โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ