Skip navigation

โครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2562

08/05/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
โครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ณ ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ภายในงานช่วงเช้ามีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบและทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายใหม่” นำโดย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้ง 3 แห่ง และ พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่สอดแทรกเนื้อหาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และปิดท้ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วงเย็นในธีม Back to School Party

โครงการดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการเป็นประเพณีกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ สำหรับปี 2562 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับมิตรความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นมากในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง โครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรู้และความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ