Skip navigation

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

09/24/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

***การส่งใบสมัครและส่งเอกสารการสมัคร***

1. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

2. ระดับอุดมศึกษา

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562

ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

**โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน**

ติดต่อสอบถาม โทร 02-470-8298 ปพิชญา

เมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ