Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

ภาพกิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

11/13/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ภาพกิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข" ณ โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในโครงการ "สะพายกล้อง...ท่องราชบุรี"

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในโครงการ "สะพายกล้อง...ท่องราชบุรี"

10/17/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. ได้จัด "โครงการสะพายกล้อง...ท่องราชบุรี" ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

โครงการสะพายกล้องท่องราชบุรี

โครงการสะพายกล้องท่องราชบุรี

10/12/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก ผ่านโครงการสะพายกล้องท่องราชบุรี ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

10/04/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

10/01/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้แทน สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในโครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในโครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

09/21/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในโครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"
เพื่อส่งมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "ขนมเปียกปูน"

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "ขนมเปียกปูน"

09/21/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "ขนมเปียกปูน" ให้กับสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 16.45 น. ณ ห้องประชุมสันติพัสดร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 2

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561

09/21/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สอ.มจธ. ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร มจธ. ที่เกษียณอายุการทำงาน  ประจำปี 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม.

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "กุ้งกระเบื้อง"

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "กุ้งกระเบื้อง"

09/19/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "กุ้งกระเบื้อง" ให้กับสมาชิก เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสันติพัสดร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 2

สอ.มจธ. จำกัด ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2561"

สอ.มจธ. จำกัด ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2561"

08/27/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 รับสมัคร วันนี้ - 14 กันยายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

08/22/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2561

โครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2561

07/26/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา17.00 น. – 19.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด จัดโครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2561 เรื่อง “สหกรณ์ฯ จะอยู่อย่างไร...ในยุค 4.0”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2561 เรื่อง “สหกรณ์ฯ จะอยู่อย่างไร...ในยุค 4.0”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2561 เรื่อง “สหกรณ์ฯ จะอยู่อย่างไร...ในยุค 4.0”

06/29/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2561  เรื่อง “สหกรณ์ฯ จะอยู่อย่างไร...ในยุค 4.0”

ภาพกิจกรรมโครงการ ชม ชิม ช้อป ณ สวนละไม จ.ระยอง ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมโครงการ ชม ชิม ช้อป ณ สวนละไม จ.ระยอง ประจำปี 2561

06/22/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดโครงการ ชม ชิม ช้อป ณ สวนละไม จ.ระยอง ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561

05/11/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

05/02/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ตัวแทนคณะกรรมการ สอ.มจธ. ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และสหกรณ์เจ้าหนี้อีก 14 แห่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ข้อสรุป ดังนี้....

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

04/20/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้นำเงินไปฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และเจ้าหนี้อีก 14 แห่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

03/30/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สรุปการประชุมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้นำเงินไปฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • Line ID: coopkmutt | Line@: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ