Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม โครงการ “สะพายกล้อง...ท่องลพบุรี” ประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม โครงการ “สะพายกล้อง...ท่องลพบุรี” ประจำปี 2562

09/26/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม โครงการ “สะพายกล้อง...ท่องลพบุรี” ประจำปี 2562
โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

09/10/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากอุทกภัย จากอิทธิพลพายุโพดุล สมาชิก สอ.มจธ. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับสวัสดิการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

08/30/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 สอ.มจธ. ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่บุคลากร มจธ. ที่เกษียณอายุการทำงาน  ประจำปี 2562 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม.

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

08/18/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้แทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2562

โครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2562

08/05/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่  3 - 4 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกระชับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า ณ  ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี สอ.มจธ.

ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี สอ.มจธ.

07/31/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี สอ.มจธ.
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562
โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

กิจกรรม “ช้อป ชม ชิลล์ ณ อัมพวา” จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรม “ช้อป ชม ชิลล์ ณ อัมพวา” จังหวัดสมุทรสงคราม

07/29/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ภายใต้กิจกรรม กิจกรรม “ช้อป ชม ชิลล์ ณ อัมพวา” จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สอ.มจธ.

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สอ.มจธ.

07/19/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สอ.มจธ.

ผู้แทน สอ.มจธ. ร่วมฟังบรรยายพิเศษ จาก สอ.มจพ.

ผู้แทน สอ.มจธ. ร่วมฟังบรรยายพิเศษ จาก สอ.มจพ.

07/05/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์สำหรับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่” จัดโดย สอ.มจพ. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

กิจกรรม "อิ่มบุญ...สุขใจ" ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม "อิ่มบุญ...สุขใจ" ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

07/02/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ภายใต้กิจกรรม "อิ่มบุญ...สุขใจ" ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

07/01/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง 1. ปรับวงเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ 2. แก้ไขหลักประกันเงินกู้พิเศษ และการชำระเงินกู้พิเศษ

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการมีสุขภาพที่ดีภายใต้โครงการ “สุขภาพดีมีเงินใช้”

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการมีสุขภาพที่ดีภายใต้โครงการ “สุขภาพดีมีเงินใช้”

06/19/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการมีสุขภาพที่ดี ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีมีเงินใช้”  โดยวิทยากร คุณเมจิ อโณมา คุ๊ก ดารา นักแสดง ผู้ประสบความสำเร็จในการใช้การออกกำลังกายเพื่อพิชิตการป่วย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม LIB 108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารสหกรณ์ฯ ตาม พรบ. ฉบับใหม่ 2562

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารสหกรณ์ฯ ตาม พรบ. ฉบับใหม่ 2562

06/15/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารสหกรณ์ฯ ตาม พรบ. ฉบับใหม่ 2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิก ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี...มีเงินใช้”

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิก ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี...มีเงินใช้”

06/13/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิก ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี...มีเงินใช้”
อ่านรายละเอียด ที่นี่ !!

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

05/14/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด ที่นี่ !!

ผู้แทน สอ.มจธ. เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ผู้แทน สอ.มจธ. เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

02/27/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท ผู้จัดการ สอ.มจธ. และ คุณถวิลวงษ์ อิมะนันทน์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยในงาน “วันสหกรณ์แห่ชาติ ประจำปี 2562” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

02/21/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

สอ.มจธ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้ง

สอ.มจธ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้ง

02/13/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้ง

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

01/21/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2562

01/08/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

12/27/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Line ID: coopkmutt | Line@: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ