Skip navigation

ข่าวล่าสุด

งานมอบรางวัลโครงการประกวดบทความ

งานมอบรางวัลโครงการประกวดบทความ

07/27/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมประกวดบทความ เรื่องเล่าประทับใจ ภายใต้หัวข้อ “สหกรณ์ฯ กับข้าพเจ้า” และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

07/25/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การทำขนมปุยฝ้าย, น้ำเต้าหู้ และ ถั่วแปบชาววัง ให้กับสมาชิก เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2

โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

07/18/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายค้ำประกันเงินกู้ รอบรู้เรื่องเงินทอง” ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ  สำหรับสมาชิก ที่มีอายุสมาชิก 10 ปีขึ้นไป

สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพา

อาจารย์ประมาณ ชอบตะวัน

พวกเราชาว มจธ. ได้มารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ฯ ด้วยความสมัครใจ ด้วยความเชื่อและศรัทธาและมีความปรารถนาดีต่อกัน เราได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงานให้สหกรณ์ฯ ของเราได้พัฒนามา 40 ปี แล้ว ผลงาน 40 ปี ของสหกรณ์ฯ ของเรา เราได้เห็นแล้วว่าพลังความรัก ความสามัคคี พลังความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้เรามีสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์รวมที่พวกเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ หน้าที่ของพวกเราทุก ๆ คน จะต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ฯ ของเรา ได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป จะได้ใช้ประโยชน์

อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน

บทความ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

07/18/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยวิทยากร ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์  และ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

06/20/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยวิทยากร อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมาชิก

ออมทรัพย์

1.00 %/ปี

ออมทรัพย์พิเศษ

2.75 %/ปี

ตํ่ากว่า 2 ล้านบาท

3.00 %/ปี

ตั้งแต่ 2 ล้านบาท

3.25 %/ปี

ตั้งแต่ 5 ล้านบาท

เงินกู้

5.75 %/ปี

เลขที่บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด"
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนประชาอุทิศ 330-1-10600-9
ธนาคารกรุงเทพ มจธ. 037-7-00566-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ ย่อย มจธ. 237-2-00511-0
ธนาคารกสิกรไทย ถนนประชาอุทิศ 705-2-01077-7
ธนาคารกรุงไทย ย่อยถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) 465-0-08487-3
ธนาคารทหารไทย ถนนประชาอุทิศ 153-2-19138-2

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น. (วันสิ้นเดือน 08:30 - 14:30 น.)
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8298
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ