Skip navigation

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2557

10/24/2014 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ประจำปี 2557  ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 – 20 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังมีรายนามต่อไปนี้  ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะมีหนังสือไปถึงท่านในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557  ขอให้ท่านนำหนังสือฉบับดังกล่าว มาติดต่อชำระเงินได้ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพา

อาจารย์ประมาณ ชอบตะวัน

พวกเราชาว มจธ. ได้มารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ฯ ด้วยความสมัครใจ ด้วยความเชื่อและศรัทธาและมีความปรารถนาดีต่อกัน เราได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงานให้สหกรณ์ฯ ของเราได้พัฒนามา 40 ปี แล้ว ผลงาน 40 ปี ของสหกรณ์ฯ ของเรา เราได้เห็นแล้วว่าพลังความรัก ความสามัคคี พลังความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้เรามีสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์รวมที่พวกเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ หน้าที่ของพวกเราทุก ๆ คน จะต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ฯ ของเรา ได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป จะได้ใช้ประโยชน์

อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน

บทความ

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2

01/23/2014 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ในหัวข้อ “อยู่ดี มีสุข กับ สอ.มจธ.”

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1

01/23/2014 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ในหัวข้อ “อยู่ดี มีสุข กับ สอ.มจธ.”

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมาชิก

ออมทรัพย์

1.00 %/ปี

ออมทรัพย์พิเศษ

2.75 %/ปี

ตํ่ากว่า 2 ล้านบาท

3.00 %/ปี

ตั้งแต่ 2 ล้านบาท

3.25 %/ปี

ตั้งแต่ 5 ล้านบาท

เงินกู้

5.75 %/ปี

เลขที่บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด"
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนประชาอุทิศ 330-1-10600-9
ธนาคารกรุงเทพ มจธ. 037-7-00566-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ ย่อย มจธ. 237-2-00511-0
ธนาคารกสิกรไทย ถนนประชาอุทิศ 705-2-01077-7
ธนาคารกรุงไทย ย่อยถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) 465-0-08487-3

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:45 - 15:00 น. (วันสิ้นเดือน 08:45 - 14:30 น.)
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8298
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ