Skip navigation

ข่าวล่าสุด

สอ.มจธ. เข้าเยี่ยม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

สอ.มจธ. เข้าเยี่ยม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

05/14/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  อ.ประมาณ  ชอนตะวัน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ในนามผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

05/14/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

ไหว้พระ 9 วัด ณ รอบเกาะเกร็ด

ไหว้พระ 9 วัด ณ รอบเกาะเกร็ด

05/09/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะเกร็ด ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิก, กรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ. เข้าร่วมจำนวน 88 คน

สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพา

อาจารย์ประมาณ ชอบตะวัน

พวกเราชาว มจธ. ได้มารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ฯ ด้วยความสมัครใจ ด้วยความเชื่อและศรัทธาและมีความปรารถนาดีต่อกัน เราได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงานให้สหกรณ์ฯ ของเราได้พัฒนามา 40 ปี แล้ว ผลงาน 40 ปี ของสหกรณ์ฯ ของเรา เราได้เห็นแล้วว่าพลังความรัก ความสามัคคี พลังความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้เรามีสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์รวมที่พวกเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ หน้าที่ของพวกเราทุก ๆ คน จะต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ฯ ของเรา ได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป จะได้ใช้ประโยชน์

อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน

บทความ

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2

01/23/2014 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ในหัวข้อ “อยู่ดี มีสุข กับ สอ.มจธ.”

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1

01/23/2014 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ในหัวข้อ “อยู่ดี มีสุข กับ สอ.มจธ.”

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมาชิก

ออมทรัพย์

1.00 %/ปี

ออมทรัพย์พิเศษ

2.75 %/ปี

ตํ่ากว่า 2 ล้านบาท

3.00 %/ปี

ตั้งแต่ 2 ล้านบาท

3.25 %/ปี

ตั้งแต่ 5 ล้านบาท

เงินกู้

5.75 %/ปี

เลขที่บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด"
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนประชาอุทิศ 330-1-10600-9
ธนาคารกรุงเทพ มจธ. 037-7-00566-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ ย่อย มจธ. 237-2-00511-0
ธนาคารกสิกรไทย ถนนประชาอุทิศ 705-2-01077-7
ธนาคารกรุงไทย ย่อยถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) 465-0-08487-3

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น. (วันสิ้นเดือน 08:30 - 14:30 น.)
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8298
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ