Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทน สอ.มจธ. เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ผู้แทน สอ.มจธ. เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

02/27/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท ผู้จัดการ สอ.มจธ. และ คุณถวิลวงษ์ อิมะนันทน์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยในงาน “วันสหกรณ์แห่ชาติ ประจำปี 2562” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

02/21/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

สอ.มจธ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้ง

สอ.มจธ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้ง

02/13/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้ง

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

01/21/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2562

01/08/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

12/27/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศขยายเวลาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ภาพกิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

ภาพกิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

11/13/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ภาพกิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข" ณ โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในโครงการ "สะพายกล้อง...ท่องราชบุรี"

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในโครงการ "สะพายกล้อง...ท่องราชบุรี"

10/17/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. ได้จัด "โครงการสะพายกล้อง...ท่องราชบุรี" ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

โครงการสะพายกล้องท่องราชบุรี

โครงการสะพายกล้องท่องราชบุรี

10/12/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก ผ่านโครงการสะพายกล้องท่องราชบุรี ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำปี 2561โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

10/04/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

10/01/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้แทน สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในโครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในโครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"

09/21/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในโครงการ "ปั้นฝัน...ปันสุข"
เพื่อส่งมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "ขนมเปียกปูน"

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "ขนมเปียกปูน"

09/21/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "ขนมเปียกปูน" ให้กับสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 16.45 น. ณ ห้องประชุมสันติพัสดร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 2

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561

09/21/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สอ.มจธ. ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร มจธ. ที่เกษียณอายุการทำงาน  ประจำปี 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม.

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "กุ้งกระเบื้อง"

โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "กุ้งกระเบื้อง"

09/19/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ การทำ "กุ้งกระเบื้อง" ให้กับสมาชิก เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสันติพัสดร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 2

สอ.มจธ. จำกัด ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2561"

สอ.มจธ. จำกัด ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2561"

08/27/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก ประจำปี 2561 รับสมัคร วันนี้ - 14 กันยายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

08/22/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Line ID: coopkmutt | Line@: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ